Nespecifiskās imunitātes defekti

NEMO (angl. Nuclear factor of kB Essential Modulator) deficīts

     Iedzimts sindroms, kuru izraisa gēna mutācija Nuclear factor of kB Essential Modulator X hromosomā. Klīniski raksturīga ektodermāla displāzija, asociēta ar imūndeficītu, osteoporozi un limfedēmu.

Pārmantojamības tips un imūnpatoģenēze

    Ar X-hromosomu saistītais vai autosomāli dominantais pārmantošanās tips. Slimību izraisa mutācija IKBKG gēnā, kas atrodas Xq28 hromosomā, vai NFKBIA gēnā, kas atrodas 14q13.2 hromosomā.

Klīniskās izpausmes

     Smagas bakteriālas infekcijas jau agrīnā bērnībā. Anhidrotiskā ektodermālā displāzija izpaužas ar specifiskiem sejas vaibstiem, sviedru dziedzeru trūkumu un temperatūras regulācijas traucējumiem, augšanas aizturi, trausliem un plāniem matiem, koniskas formas zobiem. Dažiem pacientiem var būt arī osteoporoze un limfedēma.

Diagnostika

 • Klīniskās izpausmes - ektodermāla displāzija un infekciju sindroms - recidivējošas infekcijas pārsvarā ar mikobaktērijām un piogēnām baktērijām;
 • Asins imunoloģiskās analīzes – hipogammaglobulinēmija un/vai specifisko antivielu deficīts (it sevišķi pret polisaharīdiem), limfocītu subpopulāciju skaits parasti ir normāls, bet to funkcija ir novājināta, dabīgo galētājšūnu citotoksicitāte ir samazināta;
 • Molekulāri-ģenētiskie izmeklējumi. 

Ārstēšana

       Aizstājterapija ar imūnglobulīniem intravenozi vai subkutāni. Agresīva simptomātiskā antibakteriāla terapija.

Prognoze  Nopietna.

Izplatība  1 : 1 000 000 iedzīvotāju.

Herpes simplex vīrusa encefalīts

Specifisks imūndeficīts pret Herpes simplex vīrusu (HSV). Izpaužas kā HSV encefalīts. 

Pārmantojamības tips un imūnpatoģenēze

      Autosomāli dominants (TLR3 deficīts vai TRAF3 deficīts) un autosomāli recesīvs (UNC93B1 deficīts) tipi. Toll-līdzīgo receptoru 3, TRAF3 vai UNC93B1 gēnu mutāciju dēļ ir novērojams α-interferonu, β-interferonu un γ-interferonu indukcijas defekts.

Klīniskās izpausmes

    Herpes simplex vīrusa encefalīta klīniskā aina.

 Diagnostika

 • Raksturīga atbilstoša neiroloģiskā simptomātika;
 • HSV DNS pierādīšana ar polimerāžu ķēžu reakciju;
 • Molekulāri-ģenētiskie izmeklējumi.

Ārstēšana

       Sistēmiskā pretvīrusu terapija (aciklovīrs intravenozi). Iespējama arī α-interferonu terapija.

Prognoze 

Atkarīga no slimības smaguma, gaitas, savlaicīgas diagnozes un terapijas.

Izplatība 

1 : 250 000 iedzīvotāju.

Sindroms ar ģeneralizētām kārpām, hipogammaglobulinēmiju, infekcijām un myelokathesis

(angl. WHIM - warts, hypogammaglobulinēmia, infections, myelokathexis)

     Primārs imūndeficīts ar ģeneralizētām kārpām, hipogammaglobulinēmiju, infekcijām un myelokathesis (angl. warts, hypogammaglobulinemia, infections, myelokathexis – WHIM), kam raksturīga neitropēnija (neitrofilu skaits ir < 500/L)  novecojošo neitrofilu saglabāšanās dēļ kaulu smadzenēs (t.s. myelokathexis).  

Pārmantojamības tips un imūnpatoģenēze

     Autosomāli dominants tips. CXCR4 gēna mutācija, kura izraisa neitropēniju un myelokathexis.  

Klīniskās izpausmes

    Jau 3 gadu vecumā sākas atkārtotas infekcijas. Pēc 5 gadu vecuma parādās hroniskās vai atkārtotas kārpas, kas bojā plaukstas, pēdas un ģenitāliju rajonu. Bieži arī cilvēka papillomas vīrusa infekcija. Lielākai pacientu daļai ir novērota limfopēnija, neitropēnija un B šūnu skaita samazināšanās. 

 Diagnostika

 • Biežākā klīniskā izpausme ir ģeneralizētas kārpas;
 • Imunoloģiskās analīzes - limfopēnija, B šūnu skaita samazināšanas, neitropēnija, hipogammaglobulinēmija;
 • Molekulāri-ģenētiskie izmeklējumi.

Ārstēšana 

Aizstājterapija ar imūnglobulīniem, granulocītu koloniju stimulējošais faktors (G-CSF), simptomātiskā terapija.

Prognoze 

Atkarīga no slimības smaguma.

Izplatība Ļoti reta.

IRAK-4 (angl. Interleukin-1 Receptor Associated Kinase- 4) deficīts

IRAK-4 (ar interleikīna-1 receptoru saistītās kināzes) deficīts ir primārs imūndeficīts, kuram raksturīga paaugstināta uzņēmība pret invazīvām piogēno baktēriju izraisītām infekcijām. 

Pārmantojamības tips un imūnpatoģenēze

Pārmantojas autosomāli recesīvi. Slimību izraisa mutācuja IRAK-4 gēnā, kas atrodas 12q12 hromosomā. IRAK-4 ir svarīga nozīme Toll-līdzīgo receptoru un IL-1 receptoru mediēto signālu pārvadei.

Klīniskās izpausmes

Pacientiem ir nosliece uz infekcijām, ko izraisīja Streptococcus pneumoniae un Staphylococcus aureus. Ļoti reti IRAK-4 deficītu pacientiem konstatētas Gram-negatīvo baktēriju infekcijas. Nespecifiskā klīniskā pazīme ir nabassaites vēlīna atdalīšanās - vēlāk nekā 4 nedēļas pēc piedzimšanas. Lielākai pacientu daļai ir vāja atbilde smagas infekcijas laikā – zems CRO, nav drudža.

Diagnostika 

 • Klīniskās izpausmes;
 • Imunoloģiskās analīzes – pilnīgi normā;
 • Molekulāri-ģenētiskie izmeklējumi.

Ārstēšana 

Antibakteriāla profilakse ar trimetoprimu/sulfametoksazolu un penicilīnu.  Imunizācija pret Streptococcus pneumoniae un Neisseria meningitis. Aizstājterapija ar imūnglobulīniem vismaz līdz 10 gadu vecumam.

Prognoze

Ja diagnoze noteikta laicīgi, prognoze lielākajā daļā gadījumu ir laba, infekciju biežums ar laiku mazinās. 

Izplatība

 1 : 1 000 000 iedzīvotāju.

MyD88 (angl. Myeloid Differentiation primary response protein 88) deficīts

MyD88 deficīts ir saistīts ar predispozīciju

 • baktērijām: Streptococcus, Staphylococcus, Mycoplasma, Mycobacteria, Chlamidia, Spirochetes, Enterobacteriaceae;
 • vīrusiem: HSV, RSV, HCV, West Nile;
 • parazītiem: Toxoplasma, Leishmania, Plasmodium;
 • sēnītēm: Candida, Aspergillus.

Pārmantojamības tips un imūnpatoģenēze

Autosomāli recesīvs pārmantojamības tips. Slimību izraisa mutācija MYD88 gēnā, kas atrodas 3p22-3p21.3 hromosomā. Slimības gadījumā ir traucēta citokīnu signālu pārvade.  

Klīniskās izpausmes

 • Recidivējošie sinusīti, otīti, faringīti 60%;
 • Meningīti (arī Streptococcus pneumoniae izraisītie) 60%;
 • Sepse 40%;
 • Osteomielīts/artrīts 40%;
 • Pneimonija 20%.

Diagnostika

 • Klīniskās izpausmes;
 • Molekulāri-ģenētiskie izmeklējumi.

Ārstēšana

Antibakteriāla profilakse. Var būt nepieciešama imūnglobulīnu aizvietojošā terapija.

Prognoze

Prognoze nopietna bērnībā, bet, uzsākot profilaktisku antibakteriālo terapiju, prognoze uzlabojas. Vēlāk infekciju biežums mazinās.

Izplatība Reta.


Tatjana Prokofjeva pediatrs, imunologs, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Zane Lucāne ģimenes ārsts, Rīgas Stradiņa universitātes Imunoloģijas specialitātes rezidents
Ieva Nokalna pediatrs, imunologs, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Lota Ozola pediatrs, pneimonologs, imunologs, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Adīne Kaņepa internists, alergologs, Rīgas Stradiņa universitātes Imunoloģijas specialitātes rezidents
Evelīna Možeitoviča Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes students
Baiba Šlisere laboratorijas ārsts, P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Inga Nartiša laboratorijas ģenētiķis, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte
Nataļja Kurjāne internists, imunologs, P. Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Nr. lzp-2020/1-0069